Pengenalan

Pelan Digital Negeri Pahang merupakan pelan induk yang akan merangka dan menyelaras inisiatif digital di seluruh negeri Pahang. Melalui pelaksanaan inisiatif ini, ianya bukan sahaja memacu industri ke arah pendigitalan tetapi juga memupuk budaya digital sebagai satu gaya hidup rakyat Negeri Pahang.

Industri Digital

Tujuh Industri Utama dikenalpasti sebagai pemangkin inisiatif digital negeri Pahang.

Perkhidmatan Kerajaan

Pendidikan dan Modal Insan

Pertanian dan Perladangan

Fintech dan Keusahawanan

Perlombongan, Tanah dan Galian

Pelancongan dan Sukan

Perbandaran dan Hartanah

Jom Beri Idea Digital!

Salurkan idea dan cadangan anda berkenaan inisiatif yang perlu dilaksanakan bagi memacu industri digital Negeri Pahang.